Die Tien Gebooie

R120.00

Die tien gebooie

 

De Bruyn, P.J. (Paul)

 
ISBN: 1874847983

PRYS: R115-00

Negende uitgawe: 2013

SKU: ISBN: 1874847983 Category:

In hierdie boek word ‘n verskeidenheid etiese probleme bespreek aan die hand van die Tien Gebooie. By elkeen van die gebooie word eers aangedui wat die inhoud en betekenis van die gebod is en daarna hoe dit op die verskillende etiese vraagstukke van toepassing is. Daar word ook aandag gegee aan vraagstukke wat in die jongste tyd vir die eerste keer of meer prominent as in die verlede na vore getree het soos Satanisme, die New Age –Beweging, verhoudings binne die gesin, surrogaatmoederskap, ens.
“Die Tien Gebooie getuig van baanbrekerswerk op die terrein van die etiek. Die boek verdien werklik ‘n wye leserskring” – Prof JH van Wyk, Noordwes-universiteit.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Die Tien Gebooie”

Your email address will not be published. Required fields are marked *