POTCHEFSTROOM TEOLOGIESE PUBLIKASIES

Some of our featured books below. Visit our Online store to see all the books available

Online Shop

POTCHEFSTROOM TEOLOGIESE PUBLIKASIES (PTP)

is ’n uitgewersmaatskappy wat hul beywer vir die bevordering van die gereformeerde teologiese wetenskap deur die publikasie van:

  • vakkundige literatuur (akademiese boeke wat deur vakkundiges en teologiese studente geraadpleeg sal word)
  • populêr wetenskaplike literatuur (boeke wat wetenskaplik begrond is, maar wat in ’n populêre styl aangebied word vir die populêre  mark)
  • Christelike stigtelike literatuur (geskenk- of Bybelstudieboeke)

POTCHEFSTROOM TEOLOGIESE PUBLIKASIES (PTP)

is a publisher that endeavours to promote reformed theological science through the publication of:

  • subject-specific literature (academic books that will be consulted by subject experts and theological students)
  • popular-scientific literature (books with a scientific foundation, but which is presented in a popular style aimed at the popular market)
  • Christian devotional literature (gift books or Bible Study books)