Met die oog op God

R50.00

Met die oog op God
De Klerk, B.J. (Ben) en Breed, G. (Gert) (Reds)
ISBN: 9780869552063

PRYS: R120-00

 

 

 

 

Eerste uitgawe: 2013

SKU: ISBN: 9780869552063 Category:

ʼn Groep praktiese teoloë van die Skool vir Kerkwetenskappe aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus) in samewerking met H.J.C. Pieterse van die Departement Filosofie, Praktiese en Sistematiese Teologie aan Unisa het na aanleiding van ʼn lesing deur Richard Osmer by ʼn vergadering van die werkgemeenskap van Praktiese Teologie in Suid-Afrika in Januarie 2010 besluit om ʼn projek met die titel: “Metateoretiese vertrekpunte in Praktiese Teologie” aan te pak. Met metateoretiese vertrekpunte bedoel ons die voorveronderstellings en teoretiese onderbou waarmee ʼn navorser in Praktiese Teologie die navorsingsveld benader. Dit gaan oor die vraag watter onderliggende faktore die navorser se poging om die praksis te verstaan, te verklaar en rigtinggewende veranderings-elemente daarvoor aan te dui in ʼn sekere rigting sal stuur.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Met die oog op God”

Your email address will not be published. Required fields are marked *