N JAAR VAN GENADE

R80.00

‘n Jaar van genade

Francois P Viljoen

 

Prys: R85.00

’n JAAR VAN GENADE is bedoel as hulpmiddel vir predikante, kerkrade en lidmate om die groot heilsfeite van ons geloof verantwoordelik en planmatig te vier. Geestelike gebeurtenisse word binne die kringloop van ’n kalenderjaar herdenk. Alle tyd is God se tyd; dit is werktyd en genadetyd. Die Here Jesus Christus het ons tyd ingekom en met die evangelie deurlig. Dié feit gee sin en betekenis aan elke jaar wat ons mag beleef. Mag hierdie publikasie daartoe dien dat die heilsfeite, soos dit veral tot uitdrukking kom in die Persoon en verlossingswerk van Jesus Christus, lerend en vierend herdenk word. Die evangelie wil immers ter harte geneem en geleef word.